Tosun eş anlamlısı nedir ?

Portakalkafa

Global Mod
Global Mod
Tosun Es Anlamlar:

Tosun, Turkcede cogul olarak kullanlan bir sozcuk ve genellikle aile ortamnda cocuklarn ve genclerin kullandklar bir terim olarak kullanlr. Tosunun es anlaml sozcukleri arasnda, cocuk, cocukluk, genclik, kucuk cocuk, delikanl, cocukluk, cocukluk cag, cocukluk donemi, ergenlik, cocukluk donemi veya cocukluk cag olarak saylabilir.

Tosunun Etimolojisi:

Tosun kelimesinin kokeni, sozlukler tarafndan, 13. yuzyla kadar uzanan eski Turkcedeki 'tostu' kelimesine dayandrlmaktadr. Kelimenin kokeni olan 'tostu' kelimesi, 'cocuk' anlamna gelmektedir. Kelimenin eski Turkceye dayal olusu, Turkcenin bugunku anlamnn kokenlerinin cok uzun bir sure oncesine uzandgn gostermektedir.

Tosunun Anlam:

Tosun, genellikle aile ortamnda kullanlan bir sozcuk olarak, cocuk, cocukluk, genclik, kucuk cocuk, delikanl, cocukluk, cocukluk cag, cocukluk donemi, ergenlik, cocukluk donemi veya cocukluk cag anlamlarna gelen bir sozcuk olarak kullanlr. Genel olarak, kelime, cocuklar veya genclerin, tatl, zarif, sevimli, cana yakn, cekerli ve kibar tavrlara sahip oldugu anlamna da gelir.

Tosunun Kullanm:

Turkce konusan cok farkl kulturler tarafndan kullanlan bir sozcuk olan Tosun, genellikle aile ortamnda, ozellikle de anne-baba cocuga kars kullanlan kullanmdr. Kelime, genellikle sevgi dolu, tatl, zarif, cana yakn, cekerli ve kibar tavrlara sahip cocuklar anlamna da kullanlr.
 
Üst