Kök kelimesinin sözlük anlamı nedir ?

Gülay

Global Mod
Global Mod
Kok Kelimesinin Sozluk Anlam

Kok kelimesi, dilbilgisi acsndan, bir kelimenin uygun bicimde kullanlmas icin gerekli olan anlam ifade eder. Kok kelime, aslnda bir kelimenin temel anlamnn ozunu temsil eder. Kok kelime, dilbilimciler tarafndan cogunlukla bir kelimenin koku olarak kabul edilir.

Kok Kelimesinin Dilbilimsel Ozellikleri

Kok kelime, bir dilin cekirdegini olusturan temel kelimeden olusur. Kok kelime, bir kelimenin kullanm bicimine ve anlamna dilbilimsel acdan bakldgnda gozlemlenir. Bu, kelimenin ozunun tum kullanm bicimlerinde ayn olmas gerektigi anlamna gelir. Ornegin, "gelmek" kelimesinin koku "ge"dir. Bu kelimenin diger kullanm bicimleri "geliyor", "geliyordu", "geliyoruz" gibi sozcuklerden olusur.

Kok Kelimesinin Kullanmlar

Kok kelime, bir dilin cekirdegini olusturdugu icin, dilbilimciler tarafndan kelimenin anlamnn acklanmasnda kullanlr. Kok kelime, kokundeki ozleri kullanlarak kelimeyi yeni kelimelerin olusturulmasnda da kullanlr. Ornegin, "gelmek" kelimesinin koku "ge"dir. Bu kok, "gelmek" kelimesinin cesitli bicimlerinden olusan yeni kelimelerin olusturulmas icin kullanlr. Bu kelimeler "geliyor", "geliyordu", "geliyoruz" ve "gelistirme" gibi kelimelerdir.

Kok Kelimesinin Genel Anlam

Kok kelime, genel olarak bir kelimenin anlamn ve kullanmn temsil eder. Bir kelimenin kokunun ne oldugu, kelimenin dilbilimsel olarak nasl kullanlacag ve anlamnn ne oldugu konusunda bilgi verir. Kok kelime, kelimenin baska kelimelerin olusturulmasnda da kullanlr. Ornegin, "gelme" kelimesinin koku "ge"dir ve bu kok, "geliyor", "geliyordu", "geliyoruz" ve "gelistirme" gibi kelimelerin olusturulmasnda kullanlr.
 
Üst