Kısa süreli kiralama kanunu, en az iki gece kalma zorunluluğu

Bakec

Member
Önlemler, başlıca İtalyan şehirleri için geçerli olacak, ancak isteğe bağlı olarak, Istat tarafından ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ turist yoğunluğu sınıflarına dahil edilen Belediyeler için de geçerli olacak. “Ulusal düzeyde tek tip bir disiplin sağlamak” ve “yerel konaklamaya kıyasla aşırı büyük turizm riskiyle” yüzleşmek için – son aylarda ilgili taraflarla yapılan bir dizi toplantının ardından – kısa süreli kiralamaların yaygınlaşmasına bir “sıkıştırma” “Tarihi merkezlerin konut niteliğini korumak ve nüfus azalmasını önlemek” kadar.


tepkiler


Bu nedenle taslak, niyetlerinde, Bakan Santanché’nin hedeflediği “uzak-batı”yı düzenlemeyi amaçlıyor, ancak beklendiği gibi, otel işletmecileri derneklerinin, küçük kiracıların, kiracı birliklerinin ve aracılık portallarının tepkileri çeşitlidir; bu, derin farklılıkları yansıtan pozisyonlardır. görüş.Confindustria Alberghi: “Doğru yönde ilerliyoruz”


Confindustria Alberghi’ye göre, hükümet “doğru yönde ilerliyor” ve temel unsur, kiracılar tarafından – 5 bin avroya kadar para cezasıyla – zorunlu olarak gösterilmesi gereken ve ayrıca gösterilmesi gereken ulusal kimlik kodu. yayınlanan reklamlarda telematik portallar tarafından rapor edilmiştir. Aslında, otelciler derneği için kod, “bugün olandan farklı olarak, yükümlülüklerin uygulanmasının kontrol edilmesinin mümkün olacağı” bilinciyle, “olguyu fotoğraflamada temel bir adım” dır. taslak – şu anda olduğu gibi – Belediyelerin pahasına olacaktır.

Confedilizia: “En az iki gece zorunluluğuna hayır”


Konfedilizia, yasanın getirilmesiyle hemfikir olsa da, bunun yerine, ana şehirlerde yalnızca bir gece kalmayı planlayanların otellere gitme zorunluluğuna “kesinlikle karşı” olduğunu söylüyor. Başkan Giorgio Spaziani Testa, “İnsanlar teşviklere yanıt verir, yükümlülüklerden kaçar”, “metin amacın konutta konaklamayı teşvik etmek olduğunu belirttiği için, bir teşvik olarak IMU’yu tüm sözleşme süresi boyunca sıfırlamayı öneriyoruz” diye vurguluyor. uzun kiralama”.

Kiracı sendikalarına yönelik eleştiriler


Kiracı sendikaları Sunia, Sicet ve Uniat Aps için, “bu saatlerde dolaşımda olan kira yasa tasarısı, ev sahipleri ve otel dernekleri tarafından yaptırılan küçük bir göreve dönüşüyor gibi görünüyor”. “Konut, aşırı turizm, konut krizi, okuma hakkının reddi, metropol ve sanat kentlerinden sakinlerin sınır dışı edilmesi temalarına sadece değinmekle kalmıyor, aynı zamanda bu koşulları getiren düzenleyici seçimler”, beyan genel sekreterler.
 
Üst