İtalyan GSYİH’sı 2023’ün ilk çeyreğinde %0,6 arttı

Bakec

Member
Nihai tüketim ve brüt sabit yatırımlar


Bir önceki çeyreğe (yüzde -0,1 gerileme ile kapandı) kıyasla, Ocak ve Mart ayları arasında yurt içi talebin tüm ana büyüklükleri arttı, ulusal nihai tüketimde yüzde 0,7 ve brüt sabit yatırımlarda yüzde 0,8 büyüdü.

İthalat ihracat


İthalat ve ihracat sırasıyla %1 ve %1,4 azaldı. Istat, stoklardan arındırılmış ulusal talebin GSYİH büyümesine +0,7 puan katkıda bulunduğunu açıklıyor: Hanehalkı tüketimi ve özel sosyal kurumlar için +0,3, brüt sabit yatırımlar için +0,2 ve kamu idaresi harcamaları için +0,2.

Stoklardaki değişim ve net dış talep


Öte yandan, hem stoklardaki değişim hem de net dış talep GSYİH’daki değişime -0,1 puan negatif katkı yaptı. Sırasıyla %0,2 ve %0,8 oranında artan sanayi ve hizmet katma değerinde ve tarımda durgunlukta pozitif döngüsel eğilimler var.

Enflasyon Mayıs’ta %7,6 ile enerji ile yavaşladı


Bu arada, Istat’ın ön tahminlerine göre enflasyon Mayıs ayında yavaşlıyor. Tüm topluluk için ulusal tüketici fiyat endeksi, brüt tütün, Nisan ayındaki +%8,2’den aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %7,6 artış kaydetti. Oranı Mart ayında görülen seviyelere geri getiren yavaşlama, esas olarak düzenlemeye tabi olmayan enerji ürünleri fiyatlarındaki trend bazındaki yavaşlamadan (%+26,6’dan %+20,5’e) ve daha az ölçüde kaynaklanmaktadır. işlenmiş gıda (+%14,0 ila +%13,4). Uyumlaştırılmış endeks aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %8,1 arttı (Nisan’daki +%8,7’den).

Visco: “2023’te GSYİH yaklaşık %1 artacak”


“2023 için bugün mevcut olan tahminler, üründe yaklaşık %1’lik bir artışa yaklaşıyor”. Bu, İtalya Bankası başkanı Ignazio Visco tarafından ifade edildi ve “İtalyan ekonomisinin Ukrayna’daki savaşın sonuçlarıyla başa çıkmanın yanı sıra pandemiden çıkışta rahatlatıcı bir tepki verme yeteneği gösterdiğini” söyledi. Vali, ekonomimizde “ekonomimizin potansiyelini tam olarak ortaya koymasını hâlâ engelleyen gecikmelerin üstesinden gelinerek güçlendirilmesi gereken cesaret verici işaretler” gözlemliyor.

“İtalya krizden ve salgından beklenenden daha iyi çıktı”


“Pandemi, ülkeyi çifte krizin verdiği zarardan henüz tam olarak kurtulamamışken, gerekli reformların yavaş ve parçalı bir şekilde uygulamaya konması, kalkınmamızı engelleyen düğümleri çözmeye çalışırken hala vurdu. Ancak İtalya bu üçüncüsünün üstesinden geldi. çok ciddi bir krizin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığını izleyen enerji şokunun beklediğimizden daha iyi geçtiğini” söyleyen Visco, bunun “artık uluslararası konumumuzu güçlendirmemizi gerektirdiğini” sözlerine ekledi.

“Enflasyona karşı herkes katkı sağlamalı”


İtalya Merkez Bankası başkanı için, “işletmeler, işçiler ve hükümetler – herkes bu amaca katkıda bulunursa, vazgeçilmez ama dengeli parasal normalleşmenin etkinliğini pekiştirirse, enflasyonun hedefle uyumlu seviyelere dönüşü daha hızlı ve daha ucuz olacaktır” . Visco’ya göre para politikası için, “enflasyonun hedefe yavaş değil, kademeli olarak geri dönmesini garanti edecek şekilde yönelim tanımlanmaya devam etmelidir. Bu nedenle, parasal tepkiyi düz tutmak, ancak gerekli kademeliliği sağlamak önemlidir. hala dağılmamış belirsizlik için”.
 
Üst