Fisco: Yapay zeka, vergi kaçakçılarına karşı mücadelede müttefik ve işbirliği yapanlara ödüller

Bakec

Member
Daha fazla işbirliği Aslında, program aynı zamanda “işbirlikçi uyum rejiminin güçlendirilmesini” veya “mali idare ile vergi mükellefleri arasındaki işbirliği biçimlerini teşvik etmeyi amaçlayan ödüller de dahil olmak üzere kurumların güncellenmesini ve tanıtılmasını” içermektedir.


Beş fasıl 22 madde Reform taslağı beş fasıl ve genel ilkelerin ve uygulama zamanlarının düzenlendiği 22 maddeden oluşuyor; gelir vergilerinden yerel yönetimlerin vergilendirmesine kadar vergiler: işlemler ve yaptırımlar; birleştirilmiş metinler ve kodlar; mali hükümler. Metin, hükmün yürürlüğe girmesinden itibaren 24 ay içinde hükümete “vergi sisteminin revizyonu” için bir veya daha fazla kanun hükmünde kararname kabul etme yetkisi vermektedir.Irpef’in gözden geçirilmesi ve ev ve sağlığın korunması Taslağın temel noktalarından biri, Irpef’in “incelenmesi ve kademeli olarak azaltılması”dır; bunun için, diğer şeylerin yanı sıra, aile yapısı ile evin ve sağlığın korunmasına özel önem verilecektir. “Kademelilik ilkesine uygun olarak ve geçiş anlayışıyla” gerçekleştirilecek verginin “tek vergi oranı”na doğru revize edilmesi, “vergi matrahından yapılan kesintilerin, gelir dilimlerinin, vergi oranlarının, brüt vergi indirimlerinin ve vergi kredilerinin, metinde okunduğu gibi, aile biriminin bileşimi, ev varlığının korunması ve insanların sağlık, eğitim, ek emeklilik gibi amaçları göz önünde bulundurularak, enerji verimliliğini artırma ve sismik riski azaltma hedeflerinin yanı sıra”.KDV oranlarındaki yenilikler Taslakta ayrıca “KDV muamelesinin amaçlandığı şekliyle muafiyeti hak eden benzer mal ve hizmetler için homojenleştirilmesi eğilimini öngörmek amacıyla, KDV oranlarının sayı ve kapsamının AB mevzuatı tarafından belirlenen kriterlere göre rasyonalize edilmesi” öngörülmektedir. daha büyük sosyal öneme sahip ihtiyaçları karşılamak için”. Metin aynı zamanda sanat eserlerinin ithalatındaki KDV oranını düşürmeyi, indirimli oranı sanat objelerinin veya koleksiyon ürünlerinin satışına da yaymayı umuyor.Mesleklerle karşılaştırma Ekonomi Bakan Yardımcısı Mario Leo, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na gelecek reformda “mesleklerle karşılaştırmanın önemli olacağını” belirtiyor. Leo, Torino’daki Ulusal Muhasebeciler Birliği konferansına gönderdiği video mesajında, 2000 tarihli bir yasa olan ve “bunu genel bir yasa haline getirmek için çalışacağız” olan vergi mükellefi tüzüğüne uyum konusuna da değiniyor.
 
Üst