Enerji tasarrufu, AB anlaşması: 2020 tahminlerine kıyasla 2030’a kadar tüketimin -%11,7’si

Bakec

Member
Hedef Üzerinde mutabık kalınan hedef AB düzeyindedir ve Avrupa Komisyonu tarafından varsayılan iki hedefin, 2021 iklim paketi tarafından önerilen %9 ile 2022 RePower AB’nin %13’ü arasındadır. Avrupa Parlamentosu %14,5 istedi.Ulusal katkılar Üye Devletler, genel AB hedefine, ilgili ulusal enerji ve iklim planlarında belirlenen %2,5’lik bir esneklikle, gösterge niteliğindeki ulusal katkılarla katkıda bulunacaktır. Katkıların toplamı %11,7’ye ulaşmazsa, ulusal çabaları yeniden dağıtmak için müdahale etmek Avrupa Komisyonu’na kalmış olacaktır.Hesaplama formülü Ulusal katkıyı hesaplamak için kullanılan formül, enerji yoğunluğu, kişi başına düşen GSYİH, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve enerji tasarrufu potansiyeline dayanmaktadır. Devletler, binaların enerji performansına ilişkin yeni direktifle elde edilen enerji tasarruflarını ve yeni ETS’den (Avrupa’daki CO2 emisyonları pazarı, ed) 70 milyarlık bir iklim fonunun bağlı olduğu binalar ve ulaşım için.
 
Üst