Cloud Server Nedir? Nasıl Çalışır?

Felaket

New member
Günümüzde sanal sunucuların ve aynı şekilde fiziksel sunucuların da yerini Cloud Server olarak tabir edilen bulut sunucular almaktadır. Çünkü gelişen teknoloji ile beraber ihtiyaçlar ve ticaret büyüklüğü artmış tüm dünyanın iletişiminin güçlenmesi adına yeni girişimler ortaya konmuştur. Bu girişimlerin en başında gelenlerden biri de bulut teknolojisidir. Bu teknolojinin ortaya koyulmasının sebebi ise dünya her yeri ile aynı hızda iletişime geçilebilmesidir. Genellikle bu durumdan dolayı oluşan yavaşlıklar şirketler için büyük sorun olmuştur. Bulut teknolojisi sayesinde ise bu sorun aşılmış neredeyse tüm kıt’alarda aynı hızda veri transferi sağlanabilir hale gelmiştir.

Cloud Server Nasıl Çalışır?
Bulut sisteminin en temel çalışma mantığı günümüzde bu şekildedir; Her kıt’adan çeşitli ülkelerden satın alınan fiziksel sunucular birbirine bağlanarak çalışmaktadır. Yani örneğin Amerika, Almanya, Türkiye ve Çin ülkelerinden birer tane sunucu kiralayarak ardından yazılım desteği ile bu sunucular birbiri ile senkronize edilmektedir. Bu sunucuların ortak özelliği ise hızlı veri transfer edebilmeleri için yüksek hat değeri ve SSD teknolojisine sahip olmalarıdır. Yazılım desteği ile gelen bu önemli fikir ana lokasyon üzerinden yüklenen dosyaları diğer ülkelerdeki sunuculara hızlı bir şekilde aktarmakta ve sunucuya bağlanan kişiye en yakın lokasyon üzerinden görüntü vermektedir.
 
Üst