“2012'den bu yana 5'te 1 olmak üzere 111 bin mağaza kaybedildi”

Bakec

Member
Tgcom24
Tarihi merkezlerde giderek daha az geleneksel aktivite


Tarihi merkezlerin ticari dokusu da, akaryakıt dağıtımcıları (2012'den bu yana -%40,7), kitap ve oyuncak mağazaları (-%35,8), mobilya ve hırdavat mağazaları (-33, %9), giyim gibi geleneksel faaliyetlerin giderek azalmasıyla değişiyor. -%25,5 ve giderek daha fazla hizmet ve teknoloji. Eczaneler +%12,4, bilgisayarlar ve telefonlar +%11,8, konaklama faaliyetleri (+%42) ve yiyecek-içecek faaliyetleri (+%2,3) kaydetti. Bu sayısal büyüme, pansiyon ve bar-restoranların çoğalmasıyla bu faaliyetlerin sunumundaki benzer niteliksel büyümeye karşılık gelmemektedir.

Ticarette yabancı şirketler artıyor


Ayrıca ticaret, otel ve kamu kuruluşlarındaki yabancı şirketler artıyor (2012 ile 2023 arasında +%30,1) ve İtalyan sahipleri olan şirketler azalıyor (-%8,4). Ve ekonominin tamamındaki yeni yabancı istihdamın yarısı tam olarak bu sektörlerde (+120 bin).

Confcommercio: “Ticaret hâlâ hayati ve tepkisel”


Önemli sayısal azalmaya rağmen, Confcommercio Araştırma Ofisi müdürü Mariano Bella, ticareti “hala hayati ve tepkisel” olarak tanımlıyor ve “pandemi sırasında gerçekten yok olabilirdik” diye ekliyor, bunun yerine sadece %6,7 kaybettik. Sabit karargah kompleksinde ise hayatta kalanların sayısı 440 bindir. Mutlak anlamda, 2019'dan 2023'e kadar yaklaşık 31 bin mağaza ortadan kayboldu. Yerel ticari birimlerin analizinin merkezinde merkezdeki yüz yirmi orta-büyük belediye yer alıyor ve bu analiz, 2012'den 2021'e kadar ticari yoğunluğun yüzde 12,9'dan nasıl çıktığını gösteriyor. bin kişi başına düşen mağaza sayısı 10,9'a (-%15,3) düştü.


“İnovasyona ve teklifin yeniden tanımlanmasına odaklanın”


Bu olgunun en ciddi etkilerinden kaçınmak için önerilen çözüm “yenilik ve teklifin yeniden tanımlanması yoluyla verimlilik ve üretkenliğe odaklanmaktır”. Omnichannel, yani iyi işleyen bir çevrimiçi kanalın kullanılması temel olmaya devam ediyor (son beş yılda, İnternetten ürün satın alımları neredeyse iki katına çıktı; 2019'da 17,9 milyardan 2023'te 35 milyara çıktı). E-ticaretin büyümesi aslında mağaza sayısındaki azalmanın ana nedeni olsa da geleneksel “fiziksel” ticaret için hala bir fırsat olmaya devam ediyor.

Sangalli: “Çölleşme devam ediyor ama ticaret hayati önem taşıyor”


“Şehirlerimizin ticari çölleşmesi devam ediyor; bu, esas olarak tarihi merkezleri ilgilendiren bir olgu; burada hizmet seviyelerindeki düşüş, sokak ticaretinin kaybıyla da daha da kötüleşiyor. Ticaret hayati ve tepkisel olmaya devam ediyor ve her şeyden önce sosyal değerini koruyor.” Böylece Confcommercio'nun başkanı Carlo Sangalli, İtalyan şehirlerindeki iş demografisinin analizi hakkında yorum yapıyor. Sangalli'ye göre, “şehirlerimizin hizmetlerini, yaşanabilirliğini, güvenliğini ve çekiciliğini sürdürmek için kentsel yeniden geliştirme projeleriyle ticari çölleşmeye karşı koymak” bir “öncelik” olmaya devam ediyor. “Confcommercio Şehirleri projesi ve Anci ile yenilenen işbirliği bu yönde ilerlemektedir – Confcommercio başkanı ekliyor – sürdürülebilir kentsel kalkınmayı teşvik etme ve şehirlerdeki yakınlık faaliyetlerinin sosyal ve ekonomik rolünü güçlendirme konusundaki kararlılığımızı teyit etmektedir”.
 
Üst