Abi, Patuelli: "Tasarruflara uygulanan vergi ağırdır, azaltılmalıdır" | Giorgetti: "Kan ve gözyaşı manevrasına gerek yok"

Bakec

Member
Tasarruflara uygulanan vergiler Tasarruflara uygulanan baskıdan bahseden Patuelli, “Ires, %3,5 ek ücret ve yerel vergiler, temettülere uygulanan sabit oranlı vergi, Irap, Imu ve damga vergisinin bir araya eklendiğini” açıklıyor. Ve ekliyor: “Banka likidite araçlarına yatırılan tasarruflar kredi vermek için olmazsa olmazdır.”“Ekonomi ve gençler için yeni projeler” ABI Başkanı daha sonra, “İtalya'nın gençlerin sadece ilk ev satın almaları için değil, ekonomik ve iş girişimlerini teşvik etmek, gençlere diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilecek daha nitelikli iş fırsatları sağlamak için yeni projeler geliştirmesi gerektiğini” vurguladı.Ayrıca, “Tüm sektörlerde mali açıdan daha sağlam bir ekonominin olmazsa olmaz olduğunu” belirten Bakan, “ACE'nin, şirketlerin yeni yatırımlar için gerekli olan sağlamlığı güçlendirmesine yardımcı olmak amacıyla yeniden düşünülmesini istiyoruz” dedi.Giorgetti: “Kan ve gözyaşı manevrasına ihtiyacımız yok” Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti'ye göre İtalya'nın “her zaman inceleme altında olan bir ülke” durumundan çıkması için “kan ve gözyaşı manevrasına değil, kamu harcamalarının ciddi bir şekilde kontrol edilmesine” ihtiyacımız var. Ekonomi Bakanı bunun “ulaşılabilir bir hedef olduğunu ve kararlılıkla başarılması gerektiğini” garanti ediyor ve ülkemizin çabalarının Btp değerinin aboneliğiyle “İtalyan ve yabancı tasarruf sahipleri” tarafından çoktan tanındığını hatırlatıyor.


İtalya Merkez Bankası: GSYİH ikinci çeyrekte %0,3 arttı İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta da toplantıda konuşarak, ülkemizde “bu yılın ilk çeyreğinde büyüme burada da %0,3 oldu ve ikinci çeyrekte aynı büyüklükte kalacaktı. Hizmetler, özellikle turizmle ilgili olanlar büyümeye devam ederken, imalat zayıf kalmaya devam ediyor. 2024'ün tamamı için Consensus Economics tahminleri %0,8 büyüme gösteriyor” dedi.“İtalya'nın güçlü yanları var, ancak aşırı iyimserlik yok” Panetta, İtalyan ekonomisinin “ılımlı bir hızda” büyüdüğünü ve “işletmelerin güçlenmesine, ailelerin sağlam mali durumuna ve bankaların gücüne” güvenebileceğini söylüyor. Bankitalia'nın başkanına göre, bunlar “önümüze güvenle bakmamızı sağlayan, ancak aşırı iyimserliğe yol açmaması gereken faktörler. Bugün bankaların sağlamlığı, üretim sistemimizde bir güç unsurunu temsil ediyor”. Panetta daha sonra özel sektöre verilen kredilerde %2 ve ailelere verilen kredilerde %1,1 düşüş olduğunu, işletmelere verilen kredilerde ise %3,1 düşüş olduğunu vurguluyor.“Bankacılık Birlikleri bir önceliktir” Daha sonra “bankacılık birliklerinin ve sermaye piyasalarının tamamlanmasını” “bir 'merkezi plan' ile elde edilecek öncelikler olarak, kuralların çoğalmasından kaçınarak, AB'deki bankaların rekabet gücünü teşvik ederek ve bankacılık krizlerinin önlenmesini sağlayarak, daha pahalı 'çözümler' ve 'topla' gibi önlemler yerine bankalararası fonların tercih edilmesi gereken öncelikler olarak belirtir: tasarruf sahipleri ve çalışanlar her zaman saygı görmelidir”. Patuelli'ye göre, “kamu borcunu elinde bulunduranlara yönelik cezalar” da önlenmelidir. Patuelli, “üye devletler arasındaki ekonomik rekabeti önleyen gerçek bir Avrupa Birliği inşa etmek için en iddialı stratejik hedefler arasında vergi sistemlerinin ve oranlarının uyumlu hale getirilmesi” olduğunu savunmaktadır.Bankalar, “kuralların istikrarına ihtiyaç duyuyor” Bankaların, “basitleştirilmesi gereken çok sayıda uluslararası, Avrupa ve ulusal kuralın istikrarına mutlak ihtiyacı var: 2023 yılında bankalara yönelik kurallar birkaç bindi”.ABI başkanı ayrıca, “olası Bankacılık Birliği'nin, bankacılık, mali ve ekonomik ceza hukuku alanlarında aynı kurallara dayalı, konsolide metinler, 'Kanunlar', Avrupa'daki eşitsizlikleri basitleştiren, rasyonalize eden ve ortadan kaldıran ve Avrupa bankalarının dünyanın geri kalanıyla rekabetinde bankacılık birleşmelerini destekleyen maliyetsiz reformlar içeren bir birlik olması gerektiği konusunda haklıyız” dedi.“Bankalar acil durumlarda görevlerini yaparlar” Ayrıca Patuelli, “Bankalar ve orada çalışanlar, deprem, sel ve pandemi gibi en ciddi acil durumlarda bile görevlerini tam olarak yerine getirmişlerdir; işletmelere garantili krediler için istisnai kuralları bile, askıya alınmayan tüm kurallarla, doğruluk ve verimlilikle ve kamu çıkarlarını da koruyarak acilen ve titizlikle uygulamışlardır. Bugünden yarının bankaları, hepsi rekabet içindedir, giderek daha sürdürülebilirdirler ve olacaklardır, sağlık ve çevre için her türlü riske karşı dikkatlidirler, bilinçlidirler, şeffaftırlar, hızlıdırlar, etkileşimlidirler ve insandırlar, eğitime ve finansal doğruluğa bağlıdırlar, herkese her türlü işlemi nasıl gerçekleştireceklerini seçme özgürlüğünü ve sorumluluğunu garanti ederler”.
 
Üst